Ontwikkeld door GGZ-psychologen

i

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Maakt gebruik van een hartslagmeter

Voor werkgevers

Investeer in uw werknemers! Door middel van de modules van MindKing worden uw werknemers veerkrachtiger, vallen zij minder uit door chronische stress en neemt de werktevredenheid toe!

Duurzame inzetbaarheid van uw personeel is King!

Duurzame inzetbaarheid is een van de belangrijkste HRM-onderwerpen van dit moment. Niet in de laatste plaats door het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor iedereen langer door zal werken. Maar ook omdat organisaties zich hiermee kunnen onderscheiden als aantrekkelijke werkgever. Het aantrekken van de economie maakt het immers steeds belangrijker goede medewerkers (met specialistische competenties) te blijven binden en boeien.
Investeren in duurzame inzetbaarheid leidt doorgaans tot een lager ziekteverzuim, grotere arbeidstevredenheid en daarmee grotere arbeidsproductiviteit. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is natuurlijk gewoon onderdeel van goed werkgeverschap. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke energie, maar juist ook om emotionele en mentale veerkracht. Een van de weinige constanten in het huidige tijdsgewricht is verandering. Dat vraagt van de moderne werknemer dat hij in staat is zich voortdurend aan te passen aan veranderende, soms stressvolle, omstandigheden.
Vanwege de impact van stress op de gezondheid kan een adequaat pakket aan maatregelen voor duurzame inzetbaarheid niet meer zonder aandacht voor stressbeheersing. In een TNO-onderzoek geven maar liefst 3 miljoen Nederlandse werknemers aan hier ook behoefte aan te hebben.

Chronische stress leidt tot hoge kosten!
Uit recent onderzoek van blijkt dat de kosten voor de werkgevers aan werknemers met chronische stress enorm zijn toegenomen:

Bron: factsheet werkstress TNO, 2018

Uit het zelfde onderzoek blijkt dat 16% van de werknemers burn-out klachten ervaart!

Werkstress en burn-out te lijf

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1 in Nederland, zo blijkt uit een uitgebreide enquête van TNO. Eenderde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten.
Daarbij hebben jonge werknemers, tussen 25 en 35 jaar, relatief vaak last van burn-out klachten. Zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is dan ook de meest voorkomende beroepsziekte in ons land.
Deze klachten worden vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Natuurlijk is het belangrijk de oorzaken van werkstress aan te pakken. Maar minstens zo belangrijk is het, om beter om te leren gaan met stress.
Ons stressresponssysteem is onvoldoende toegerust voor de veeleisende moderne wereld met al zijn prikkels. Maar dat is wel te leren. Met de modules van MindKing is het mogelijk het stressresponssysteem te trainen om adequater te reageren op stressoren. Dat levert veel voordelen op, zowel voor de fysieke als de mentale gezondheid.

Stress veroorzaakt 1/3 van het ziekteverzuim!
Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten, zo blijkt uit een onderzoek van TNO. Geen wonder dus, dat aandacht voor stressbeheersing een steeds belangrijker plaats inneemt in een adequaat beleid voor duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers hier ook behoefte aan hebben.

Download hier ons whitepaper!

In ons whitepaper geven we je een overzicht van de oorzaken, symptomen en effecten van chronische stress, evenals mogelijke strategieën om ermee om te gaan.

  • Zo nu en dan (als we iets te melden hebben) versturen wij een nieuwsbrief. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? Geef dat hieronder dan aan. Je kunt op elk gewenst moment uitschrijven.